یک کارشناس حقوق کودک گفت: کودکان غزه هم باید در جشن کریسمس شریک باشند. او توصیه کرد روی بمب‌های اهدایی کشورهای غربی به اسرائیل عکس بابا نوئل را بچسبانند