یک شبکه سلطنتی با استدیو و کارمندان به بهترین قیمت واگذار می‌شود. معاوضه با مزرعه در حومه لندن