یک سامانه گنبد آهنین باچند پارگی جزئی مناسب برای استفاده در آشپزخانه‌ها و آب‌کشی برنج مجالس به بالاترین قیمت عرضه می‌شود، معاوضه با لگن پلاستیکی سالم