کاملا هریس معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با بنی گانتس عضو کابینه جنگ اسرائیل نسبت به وضعیت غزه عمیقا ابراز نگرانی کرد. کارشناسان عمق این ابراز نگرانی را زیاد ارزیابی کردند.