ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به حمله اسرائیل به رفح گفت: کوچاندن ساکنین رفح غیرقابل قبول است. وی در ادامه گفت: ولی تلاش کردیم قبول کنیم و قبول‌مون شد