پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرد: دولتش در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، تصمیم گرفته کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. او اشاره‌ای به اینکه پیش از این دقیقا کدام خراب شده را به رسمیت می‌شناخته نکرد