نخست‌وزیر بریتانیا دستیار یکی از وزرای کابینه را به جرم حمایت از آتش بس در غزه برکنار کرد؛ او تاکید کرد حواسش بوده در این برکناری آسیبی به آزادی بیان وارد نشود