محققان دانشگاه هاروارد پی‌بردند کسانی که روز جمعه از منزل خارج می‌شوند و رای می‌دهند 66درصد بیشتر از سایر شهروندان در معرض ابتلا به کبد چرب قرار می‌گیرند