مجلس نمایندگان آمریکا بازجویی از رئیس سه دانشگاه به جرم حمایت دانشجویان از فلسطین را تکذیب کرد. این سه نفر به خاطر اعتراض به اسرائیل بازجویی شده‌اند