سلطان محمدی، از منتقدان سینما و تلویزیون: این نقیضه‌ها با زبان ساده برای مردم مطرح می‌شود و به‌دلیل همین سادگی مردم می‌توانند راحت‌تر حلاجی کنند.