سازمان جهانی غذا و دارو در مورد کمبود غذا و دارو در غزه گفت: ما فعلا مشغول بحث در مورد اینکه سوپ غذا هست یا نیست هستیم؛ بعدا واکنش نشان خواهیم داد.