سازمان جهانی غذا اعلام کرد مصرف بی‌رویه نمک باعث شور شدن غذا می‌شود