دی‌بی‌سی اسناد جدیدی به‌دست آورده که نشان می‌دهد همه‌چیز کار خودشان است ولی به دلایل امنیتی آن را نشان نمی‌دهد