در پی حمله موشکی ایران به اسرائیل فرآیند تخم‌گذاری قوی چارلز سوم پادشاه بریتانیا دچار اختلال شد