درپی عبور مکرر راکت‌های فلسطینی از گنبدآهنین، این سامانه تغییر کاربری داده و از این پس به‌عنوان پشه‌بند استفاده خواهد شد