درحالی که حدود هزار اسرائیلی در اثر حمله نیروهای حماس کشته شده‌اند، بیش از هزار فلسطینی درگذشته‌اند و هیچ‌کدام‌ کشته نشده‌اند