دادگاهی در آمریکا همینجوری دستور داد یک میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران برداشت شود