جو بایدن شب یلدا را به عموم مسیحیان جهان تبریک گفت و آرزو کرد هندوانه‌هایی که بابا نوئل برایشان هدیه می‌آورد آبی باشد