جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان یمنی روی عرشه کشتی اسرائیلی برگزار شد. رامین مجتهد رئیس مرکز اسلام‌شناسی منچستر گفت: با توجه به غصبی بودن کشتی، مدرک این دانشجویان مشکل شرعی دارد