بهاره جان “شام توی خوابگاه می‌خوریم ماهی تن با لوبیا” را که در برنامه سید خندان اجرا شده بود “شامپوی خوابگاه می‌خوریم” نوشت. بهاره برای اینکه نشان دهد حق با اوست و شامپو خوردنی است، یک هفته است مدام شامپو تخم مرغی می‌خورد