تلویزیون فارسی دی‌بی‌سی در جنگ فلسطین و اسرائیل بی‌طرف است و برایش برد اسراییل یا باخت فلسطین تفاوتی ندارد.