برخی پژوهشگران علوم اجتماعی و جامعه شناسان در واکنش به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و عزاداری کشته شدگان حادثه سقوط بالگرد سوت بلبلی زدند.