بایدن گفت: اگر حواس‌ جمع و هوش ذکاوت من را قبول دارید، تشخیص من این است حمله به بیمارستان کار حماس است. او در ادامه گفت از میزبانی زلنسکی نخست وزیر اسرائیل تشکر می‌کنم