بایدن از فلسطینی‌ها برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه تشکر کرد؛ وی در ادامه از اسرائیل خواست هرچه زودتر نیرو‌های اسرائیلی را که به اسارت گرفته آزاد کند. او در پایان از رئیس جمهور آمریکا بابت سفر به اسرائیل تشکر کرد