بااینکه با امضای بایدن تیک‌تاک در آمریکا ممنوع شد، ولی کارشناسان معتقدند آسیب جدی به آزادی بیان وارد نشده