این محققان بلافاصله پی‌بردند شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باعث تقویت کلیه و کاهش ریسک ابتلا به کبد چرب می‌شود