اسرائیل اعلام کرد تخریب کتابخانه‌های غزه و از بین بردن منابع مهم تاریخی به‌خاطر احتمال مخفی شدن نیروهای حماس در لای صفحات این کتاب‌ها بوده است