ارتش اسرائیل در عملیاتی بزرگ روز گذشته 10پشه را کشت. این عملیات برای انتقام‌گیری از حمله زنبورها طراحی شده بود