اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی درحالی از کشف 7سکه تاریخی در اراک خبر داد که ایران سالهاست به پیامک‌های گل‌محمد درباره‌ی سکه‌های کشف شده بی‌توجهی می‌کند