شبکه دی بی سی فارسی از نوشته‌ها و سوژه‌های شما بینندگان استقبال می‌کند. این محتواها می‌تواند در قالب گزارش، مصاحبه، اخبار کوتاه و زیرنویس باشند. این محتواها در آیتم‌‌های «بخش خبری»، «نوبت ما»، «مستند» و «دی بی سی آرشیو» استفاده می‌شود. در هنگام نوشتن به شعار «اینجا همه خبرها راست است!» توجه داشته باشید.

فرم ارسال مطلب

  • در صورتی که در گذشته کار طنز انجام داده اید آن را عنوان نمایید.